Γενικοί Όροι Συμμετοχής

 

 

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

 

Το τουριστικό γραφείο “FREE TRAVEL” διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ και προκαθορισμένη πολιτική ποιότητας. Διοργανώνει ταξίδια με τελικό σκοπό την πώληση οργανωμένων πακέτων εκδρομών, σύμφωνα πάντα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι εγγραφές σε οργανωμένο ταξίδι και οι κρατήσεις θέσεων ισχύουν μόνο μετά την καταβολή της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής, η οποία και συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από την πλευρά του πελάτη. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας.

 

ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η εκάστοτε αναγραφόμενη τιμή είναι δεσμευτική. Εφόσον προκύψουν αλλαγές λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων, το γραφείο μας οφείλει να σας ενημερώσει και ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του. Σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ειδικές ομάδες ατόμων, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα εκπτώσεων επί της τελικής τιμής συμμετοχής. Ακυρώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο στις ημερομηνίες που αναγράφει η κάθε εκδρομή, και η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται στο λογαριασμό από τον οποίο κατατέθηκαν. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της αναχώρησης λόγω  μειωμένου αριθμού συμμετοχών, κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων και επιστροφής των χρημάτων τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι πελάτες οφείλουν να έχουν ελέγξει το πρόγραμμα της εκδρομής, το κόστος, το τι αυτό περιλαμβάνει και κάθε πρόσθετη πληροφορία που είναι χρήσιμη για ενδεχόμενους περιορισμούς και ιδιαιτερότητες του ταξιδιού ή των επισκέψιμων σημείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή θρησκευτικών χώρων. Οι πελάτες οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στους προκαθορισμένους τόπους συγκέντρωσης τόσο κατά την έναρξη των ταξιδιών όσο και κατά την διάρκεια του προγράμματος αυτού σύμφωνα με τις υποδείξεις γραφείου, οδηγού, αρχηγού. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να μην ακολουθήσει σε κάποια προγραμματισμένη δράση, χωρίς να δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Η επανασύνδεση με την ομάδα είναι ευθύνη του πελάτη.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο είναι υποχρεωμένο να τηρήσει το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί για την εκάστοτε εκδρομή με άρτιο τρόπο, πλην έκτακτων περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Τα ξενοδοχεία λειτουργούν υπό την επίβλεψη του γραφείου και σύμφωνα με τις προκαθορισμένες χρεώσεις. Το γραφείο δεν ευθύνεται για τυχόν πρόσθετα έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ατομικά ανά δωμάτιο. Η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνει ατομικά πριν την αναχώρηση των πελατών. Τέλος οι αποσκευές είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατόχου τους και το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν απώλειες.

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του πελάτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας. Το γραφείο δεν υποχρεούται στην επιστροφή των χρημάτων εφόσον η γραπτή ενημέρωση δεν έχει σταλεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αναχώρηση μονοήμερης εκδρομής και 15 ημερών πριν την αναχώρηση πολυήμερης εκδρομής.

Η μη εμφάνιση και οι ακυρώσεις πέραν των παραπάνω προθεσμιών συνεπάγονται την παρακράτηση του 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού/εκδρομής.

Το δικαίωμα εκχώρησης σε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του αρχικού πελάτη, μεταβιβάζει αυτόματα τόσο τις υποχρεώσεις όσο και τα δικαιώματα.

 

Ακυρώσεις αναχωρήσεων από την πλευρά του γραφείου γίνονται μόνο εγγράφως προς τους πελάτες (mail, sms) σε περιπτώσεις μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, ανωτέρας βίας και εκτάκτων καιρικών φαινομένων και σε κάθε περίπτωση 48 ωρών πριν την αναχώρηση της μονοήμερης εκδρομής και 72 ωρών πριν τις εκδρομές με διανυκτέρευση. Το γραφείο υποχρεούται στην άμεση επιστροφή των χρημάτων εφόσον διατίθεται ο αριθμός λογαριασμού του πελάτη και σε κάθε περίπτωση εντός 5 ημερών. Καμία άλλη αποζημίωση δεν προβλέπεται.

 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το γραφείο ασφαλίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με το νόμο.

Επίσης το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης ταξιδιωτικών πρακτόρων της εταιρίας κοινοποιείται ετησίως στο Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τον νόμο.

           

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GDPR

Το γραφείο μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχής σας στις εκδρομές μας καθώς και για λόγους προώθησης και ενημέρωσης.

Αποστέλλοντας email μέσω της ιστοσελίδας μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους Γενικούς όρους συμμετοχής στις εκδρομές μας και συλλογής των στοιχείων σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από την ενημερωτική λίστα αποστολής «newsletter» διαφημιστικών προϊόντων θα πρέπει να το ζητήσετε εγγράφως.

Για θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Free Travel μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ιστότοπο www.free-travel.gr.

 

 

Ημ/νία αναθεώρησης:  Δεκέμβριος  ‘23