Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Το τουριστικό γραφείο “FREE TRAVEL” διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ και προκαθορισμένη πολιτική ποιότητας. Διοργανώνει ταξίδια με τελικό σκοπό την πώληση οργανωμένων πακέτων εκδρομών.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι εγγραφές σε οργανωμένο ταξίδι και οι κρατήσεις θέσεων ισχύουν μόνο μετά την καταβολή της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής, η οποία και συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από την πλευρά του πελάτη. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας.

 

ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η εκάστοτε αναγραφόμενη τιμή είναι δεσμευτική. Εφόσον προκύψουν αλλαγές λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων, το γραφείο μας οφείλει να σας ενημερώσει και ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του. Σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ειδικές ομάδες ατόμων, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα εκπτώσεων επί της τελικής τιμής συμμετοχής. Ακυρώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο στις ημερομηνίες που αναγράφει η κάθε εκδρομή, και η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται στο λογαριασμό από τον οποίο κατατέθηκαν. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της αναχώρησης λόγω μειωμένου αριθμού συμμετοχών, κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων και επιστροφής των χρημάτων τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι πελάτες οφείλουν να έχουν ελέγξει το πρόγραμμα της εκδρομής, το κόστος και τι αυτό περιλαμβάνει. Οι πελάτες οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στους προκαθορισμένους τόπους συγκέντρωσης τόσο κατά την έναρξη των ταξιδιών όσο και κατά την διάρκεια του προγράμματος αυτού σύμφωνα με τις υποδείξεις γραφείου, οδηγού, αρχηγού. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να μην ακολουθήσει σε κάποια προγραμματισμένη δράση, χωρίς να δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Η επανασύνδεση με την ομάδα είναι ευθύνη του πελάτη.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο είναι υποχρεωμένο να τηρήσει το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί για την εκάστοτε εκδρομή με άρτιο τρόπο, πλην έκτακτων περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Τα ξενοδοχεία λειτουργούν υπό την επίβλεψη του γραφείου και σύμφωνα με τις προκαθορισμένες χρεώσεις. Το γραφείο δεν ευθύνεται για τυχόν πρόσθετα έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ατομικά ανά δωμάτιο. Η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνει ατομικά πριν την αναχώρηση των πελατών. Τέλος οι αποσκευές είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατόχου τους και το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν απώλειες.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το γραφείο ασφαλίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με το νόμο.