Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Από τον Αύγουστο του 2015 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό Intercomformity κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:20015, οπότε και δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με αποτελεσματικό τρόπο, επικεντρωμένη στην ουσία και την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη. Από τον Δεκέμβριο του 2020 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε κατά ISO 39001:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας), κατά ISO 45001:2018 (Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας) και ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση).