Στόχοι

Στόχοι

 

Βασικός στόχος που θέτει η επιχείρηση είναι αφενός η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών για την άνετη και ασφαλή μεταφορά των πελατών μας και αφετέρου η συνεχής αναβάθμιση της τουριστικής μεταφοράς στα πλαίσια της ανάπτυξης και προόδου του τουρισμού στη χώρα μας.​​